ติดต่อเรา

Contact for anyKind of Information

ที่อยู่:

57/28-29 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล์:

[email protected]

โทรศัพท์:

โทร. 076-526149
แฟกซ์. 076-526051
มือถือ. 086-4796650