โครงการที่กำลังก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงแรม 4 ชั้น ถนนกระ

the-hostel-of-phuket-town-1
the-hostel-of-phuket-town-2
the-hostel-of-phuket-town-7
the-hostel-of-phuket-town-5
the-hostel-of-phuket-town-6
the-hostel-of-phuket-town-8
the-hostel-of-phuket-town-4
the-hostel-of-phuket-town-3

โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท

โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างโรงแรม 7 ชั้น โดมกะตะ รีสอร์ท

โครงการอาคารพักอาศัย ค.ศ.ล.3ชั้น

โครงการอาคารพักอาศัย ค.ศ.ล.3ชั้น
โครงการอาคารพักอาศัย ค.ศ.ล.3ชั้น
โครงการอาคารพักอาศัย ค.ศ.ล.3ชั้น
โครงการอาคารพักอาศัย ค.ศ.ล.3ชั้น

ออกแบบ

ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ

เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องจักร

เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
เครื่องจักร
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร

รถบรรทุก

รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
machinery-truck-6
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก

รถกระบะ

รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ